Viete povedať, ako sa máte?

„Povedzte mi, ako sa máte, ale nesmiete použiť slová dobre a zle.”

Toto je veta, ktorou úplne paralyzujem väčšinu detí, s ktorými cvičievam Hravé tai chi. A dá nám to celkom veľa práce prísť na to, ako pomenovať, čo práve cítia.
Ak s tým majú problém v pokojnej situácii, keď o nič nejde, ako môžeme od nich chcieť rozumieť svojim pocitom v náročných chvíľach?, nedalo mi pokoj.

Deťom sa venujem prostredníctvom tai chi pre deti už 13 rokov – v detských táboroch, na kurzoch i krúžkoch. A doma mám svoje 3. Opakovane sa mi ukázalo, že pre deti je ľahšie pocity zahrať, ako o nich hovoriť. S úplnou samozrejmosťou (a s radosťou) budú dupať, kričať a mračiť sa pri hneve, schúlia sa klbôčka alebo sa schovajú pri smútku, poskakujú, tancujú a výskajú od radosti. Trasú sa alebo stuhnú pri strachu, zložia sa na zem pod váhou starostí…

Vzťah emócií a telesnej reakcie je obojstranný – každý pocit vyvolá v našom tele špecifickú reakciu, ale aj prácou s telom dokážeme emócie ovplyvniť a zmeniť.

A niekedy je telo vyložene „skratkou“ k tomu pochopiť, čo sa v nás deje. Uvedomíme si ťažobu na hrudníku, zmenu dychu, zvieranie žalúdka, potenie, horúce líca, rozochvený hlas…

Presne s týmto pracujeme s deťmi pri cvičení Hravého tai chi – učíme sa vnímať svoje telo, počúvať ho, rozumieť mu.

Keď vlani vyšla moja kniha Tajomstvo ríše draka, dostala som množstvo nádherných reakcií od rodičov práve k téme pocitov. Deti si dokážu vypýtať, čo – ktorú rozprávku – potrebujú počuť, cez otázky v príbehoch sa ľahúčko dostanú hlbšie do svojho vnútra, spoznávajú jednotlivé emócie z rôznych uhlov pohľadu – v bezpečnom prostredí, spôsobom, ktorému rozumejú.

Preto som sa rozhodla tieto dve „pomôcky“ spojiť a vytvoriť projekt (alebo metodický materiál) pre učiteľov, ktorý pomôže deťom spoznávať svoju vnútornú krajinu, svoj svet pocitov prostredníctvom pohybu – prostredníctvom detského tai chi.

Rozprávky v knihe Tajomstvo ríše draka sú totiž inšpirované múdrosťou tai chi. Dočítate sa v nich o uvoľnení, dýchaní, vnútornej sile, energii, o harmónii a (ne)rovnováhe, no predovšetkým v každej z nich hlavní hrdinovia prežívajú celú škálu emócií. A všetky príbehy, všetky pocity sa dajú zahrať, presnejšie povedané zacvičiť.

Projekt som nazvala Hravým tai chi k vnútornej rovnováhe detí, s podtitulom Putovanie ríšou draka. V júni 2023 som vyškolila prvých učiteľov – ambasádorov programu, ktorí program testujú v reálnom prostredí školy. Na jeseň 2023 k nim pribudlo ďalších 40 v rámci pilotného vzdelávacieho online programu.

Medzi sprievodcami detí zapojených do programu HRATIER (HRAvým Tai chIEmocionálnej Rovnováhe detí) mám teraz učiteľov materských škôl, prvého stupňa základných škôl, vedúcich záujmových krúžkov i táborov, družinárov, fyzioterapeutov, školských psychológov, opatrovateľov detí.

Priebežne pre nich pripravujem podklady, námety, aktivity a videá a na pravidelných Zoom stretnutiach preberáme, ako sa im darí a inšpirujeme sa navzájom. Moje psychologické vzdelanie a dlhoročná učiteľská (lektorská) prax sú základom, na ktorom pri tom staviam.


Plán do budúcnosti je program akreditovať na ministerstve školstva a dostať ho medzi čím viac učiteľov a detí. Vďaka podpore Nadácie Tatra banky môžem realizovať aj osobné supervízie / návštevy, s mojimi „Hratiermi“ sa stretnúť, spoznať a byť im mentorkou aj oporou.

Je dojímavé počúvať, že už teraz som súčasťou ich triedy, že vidia medzi deťmi pokroky v pokojnejšom zvládaní záťažových situácií a náročných emócií, že deti cvičia rady a rozprávky si pýtajú, že sa zlepšuje sociálna klíma v skupine.


Mojou víziou je, že deti na moju otázku „Ako sa máte?“ budú vedieť odpovedať napríklad:
„Je mi smutno a potrebujem byť sama / potrebujem cítiť, že nie som sama.“
Ale želám si dať im aj nástroje, ako sa z veľkých pocitov vrátiť do svojho stredu, do svojej rovnováhy.

Ak vás program HRATIER zaujal a chceli by ste sa ho taktiež zúčastniť, napíšte mi, budem rada :).

A ozaj, ako sa máte práve teraz vy? ;)                                                                                           

Anna Ďarmati
Svoju tvorivú energiu, svoje nadšenie aj poslanie som našla v tai chi. Stalo sa mojou cestou - preto som aj svoj prístup nazvala Tai chi ako životný štýl. Na svojich hodinách aj online ukazujem, ako pracovať na svojej rovnováhe (fyzickej aj duševnej), na harmónii, uvoľnení…, ako chápať a zvládať sily, ktoré na nás tlačia (v rodine, vo vzťahoch, v práci), a to prostredníctvom vyladeného pohybu, dýchania a dobrého zarovnania tela.

Na ceste k sebe a k svojej ženskej sile sprevádzam ženy v online kurze Tai chi pre ženy.
5 cvikov, ktoré vám rozprúdia a zharmonizujú energiu nájdete vo video-kurze 5 (tai chi) rituálov.

Som autorkou rozprávkovej knihy Tajomstvo ríše draka , ktorej príbehy sú inšpirované múdrosťou tai chi. Knižka už má aj svoju audioverziu a je preložená aj do českého jazyka. Milým doplnkom k nej sú Dračie kartičky. Na základe detského tai chi a rozprávok som pripravila projekt Hravým tai chi k emocionálnej rovnováhe detí pre učiteľov ZŠ a MŠ a pripravujem jeho akreditáciu na ministerstve školstva.