Pravidlo 70% v tai chi

Kľúčový princíp v tai chi (a v živote) je pravidlo 70%.

Toto pravidlo patrí k úplnemu jadru filozofie Tao. Je to silný protiklad k všeobecnému trendu vysokých výkonov „bez ktorých nepríde úspech“. 

Hovorí o tom, že každý tai chi pohyb / techniku práce s vnútornou energiou by sme mali robiť len do 70% našej možnej kapacity, nášho potenciálu. 

Potreba 100% nevyhnutne produkuje stres a napätie, pretože akonáhle dosiahnete hranicu svojej kapacity alebo ju prekročíte, telo má prirodzenú tendenciu zažívať strach a začne, bez toho, aby sme si toho boli vedomí, reagovať napätím a uzatváraním sa. 

Prekračovaním 70% v skutočnosti vyčerpávame, nie dopĺňame naše energetické rezervy. Zotrvávanie v intervale 70% našej kapacity produkuje optimálny fyzický výkon a súčasne redukuje psychologický stres. Čím viac relaxujeme, tým viac energie, výdrže a sily máme. 

V západnej filozofii kto „nedá zo seba všetko“ je považovaný za lenivého, pohodlného, málo schopného. Tento prístup produkuje prepracovaných, zahltených ľudí v úzkostnej spoločnosti. 

Pravidlo 70% hovorí, že máme používať svoje plné úsilie a energiu, ale nie do bodu sebapoškodenia.

Zotrvávanie vo svojej prirodzenej pohodovej zóne prináša tieto benefity:

  • dovoľuje nám dávať výzvy svojmu potenciálu a postupne ho zväčšovať bez vyčerpania sa, poškodzovania nervového systému či tela;
  • môžeme vstrebať a integrovať, čo sa učíme ľahšie, a to tak v tai chi ako i v živote;
  • umožňuje nám vytvárať si zásoby energie pre situácie, kedy budeme energiu najviac potrebovať;
  • umiernenosť zjemňuje vnútorný odpor, ktorý je sebazáchovným mechanizmom pri prekračovaní zdravej miery. 

Objem toho, čo dokážeme zvládnuť v limite 70% sa časom posúva, hladko a bez námahy. To nám dáva vôľu a odvahu stanovovať si vyššie a vyššie ciele a dosahovať ich. 

Ako je to v tai chi, tak je to aj v živote. Niekedy sú zlepšenia také postupné a plynulé, že ich ani nepostrehneme. Až keď sa obzrieme späť, zistíme, že už sme menej často chorí, zdvihneme ťažšie objekty, vládzeme pracovať intenzívnejšie, robíme rozhodnutia rýchlejšie alebo sa vraciame domov viac oddýchnutí. 

Ako to máte vy? Napíšte mi sem anna@taichicentrum.sk alebo na facebookovú stránku Tai chi ako životný štýl, zaujíma ma to.

Ja som bola vychovávaná modelom začni na 100% a pomaly pridávaj 🤔😃. A umiernenosť je veľká lekcia, ktorú ma tai chi učí.

Anna Ďarmati
Svoju tvorivú energiu, svoje nadšenie aj poslanie som našla v tai chi. Stalo sa mojou cestou - preto som aj svoj prístup nazvala Tai chi ako životný štýl. Na svojich hodinách aj online ukazujem, ako pracovať na svojej rovnováhe (fyzickej aj duševnej), na harmónii, uvoľnení…, ako chápať a zvládať sily, ktoré na nás tlačia (v rodine, vo vzťahoch, v práci), a to prostredníctvom vyladeného pohybu, dýchania a dobrého zarovnania tela.

Na ceste k sebe a k svojej ženskej sile sprevádzam ženy v online kurze Tai chi pre ženy.
5 cvikov, ktoré vám rozprúdia a zharmonizujú energiu nájdete vo video-kurze 5 (tai chi) rituálov.

Som autorkou rozprávkovej knihy Tajomstvo ríše draka , ktorej príbehy sú inšpirované múdrosťou tai chi. Knižka už má aj svoju audioverziu a je preložená aj do českého jazyka. Milým doplnkom k nej sú Dračie kartičky. Na základe detského tai chi a rozprávok som pripravila projekt Hravým tai chi k emocionálnej rovnováhe detí pre učiteľov ZŠ a MŠ a pripravujem jeho akreditáciu na ministerstve školstva.