Jin + Jang = TAI CHI

Tchaj-ťi čchüan filozoficky vychádza z taoistického učenia o vzniku zeme: po veľkom tresku sa všade rozprestieralo wu-ťi- prázdnota, nekonečno, zahmlený neurčitý stav, kde neexistovala ohraničenosť priestoru, hmoty a dejov. Ochladzovaním sa vytvorili póly jin a jang.

Pasívny, studený, pohlcujúci princíp jin dopĺňa aktívny, horúci a rozpínavý jang. Jin a jang sa navzájom prelínajú, dopĺňajú a menia. Neustála zmena je podstatou všetkého, deň sa strieda s nocou, leto so zimou, vznik so zánikom.

Spolu tvoria jeden celok, v ktorom sú protipóly rovnocenné, žiadny z nich nemôže natrvalo dominovať a jeden bez druhého existovať. Sú tvorcami a podstatou všetkého a vytvárajú harmóniu sveta. Táto neustála premena sa volá tchaj-ťi – najväčšia konečnosť. Je to najvyšší princíp, ktorý stojí nad svetom protikladov a nemá už svoje ďalšie vysvetlenie.

Chuan znamená autoritu alebo päsť / boxovanie / štýl a zahŕňa bojový rozmer tohto umenia.

Tchaj-ťi čchüan je jeden z mnohých fonetických prepisov čínskeho názvu a uvádzam ho preto, lebo sa snaží asi najvernejšie zobraziť správnu výslovnosť. Ďalšie používané alternatívy sú tai chi chuan, tai ji quan. Na Slovensku sa najčastejšie stretneme s prepisom tai chi chuan so zjednodušenou výslovnosťou tajči čuan. V článku budeme ďalej používať ten.

Tento obrázok asi väčšina z nás pozná. Je to Jin a Jang. Viete, ktorá farba predstavuje ktorý princíp a aké ďalšie charakteristiky / polarity v sebe zahŕňa?

 • zem   |   obloha
 • noc   |   deň
 • zima   |   leto
 • dole   |   hore
 • chladno   |   teplo
 • tma   |   svetlo
 • zápor   |   klad
 • ženský   |   mužský
 • nežnosť   |   agresia
 • pokoj   |   práca
 • uvoľnenie   |   stres
 • tiger   |   drak
 • dovnútra   |   von
 • mäkký   |   tvrdý
 • dážď   |   slnko
 • negatívny   |   pozitívny
 • nepárne číslo   |   párne číslo

A ešte pár zaujímavých, netradičných pohľadov na Jin a Jang:

Jang je to, čo uvádza do pohybu, jin zastavuje.
Jang premieňa, jin vyživuje.
Keď je nevyrovnaná čchi nebies, čiže jangová čchi, uvedená do zmätku, spôsobuje vietor.
Keď sa harmonická čchi zeme, čiže jinová čchi, upokojí, spôsobuje dážď.
Keď sa jin a jang spoja, vzniká blesk.
Keď sú zburcované, vznikajú hromy;
keď sú zmätené, vzniká hmla.
Keď prevažuje jangová čchi, rozptyľuje sa, aby vytvorila rosu.
Keď prevažuje jinová čchi, zamŕza, aby vytvorila inoväť a sneh.
Operené bytosti sa zaraďujú do skupiny lietajúcich vecí, a preto sa podriaďujú jangu.
Šupinaté živočíchy a živočíchy s pancierom tvoria skupinu plaziacich sa bytostí, takže sa podriaďujú jinu.
Slnko je vládcom jangu, preto na jar a v lete zvieratá s kožušinou pĺznu.
Keď je letný slnovrat, jelene zhadzujú parohy.

Tai chi môžeme spoznávať na niekoľkých úrovniach:

 1. ako starostlivosť o zdravie a cestu k dosiahnutiu dlhovekosti
 2. ako prepracovaný systém sebaobrany
 3. ako cestu k sebapoznaniu a pokojnej mysli 

V kurzoch, ktoré učím, sa venujeme všetkým trom úrovniam, bojovej stránke však len okrajovo, aby žiaci rozumeli, čo sa za jednotlivými pohybmi skrýva.

Keď som s tai chi začínala, bola meditácia „vedľajší účinok“ cvičenia. Je toho veľa, na čo sa musia začiatočníci v rámci pohybov sústrediť, a tak v hlave neostane priestor sústrediť sa na niečo iné. Pocit prázdnej mysle bol pre mňa nový a blahodarný.

Tento začiatočnícky bonus sa stráca, keď si cvičiaci pohyby osvojí a nasledujúce učenie je cesta k meditácii na vedomej úrovni.
Pre mňa je tai chi momentálne objavovanie, ako sa dajú jeho princípy využívať v každodennom živote.

1. Starostlivosť o zdravie

Cvičenia tai chi chuan sú zostavené tak, že povzbudzujú prúdenie čchi v meridiánoch a vymieňajú starú, zoslabnutú čchi. Zároveň sa rozvíja centrum energie „dantien“. Tvrdí sa, že je možné prekonať všetky choroby, ak je centrum energie vypestované tak, že v tele prúdi iba zdravá a silná čchi.

Vykonávané pohyby zodpovedajú premenlivosti protikladov jin a jang: po zdvihnutí nasleduje spustenie, po pohybe vpred pohyb vzad, po ukončujúcom pohybe pohyb začiatočný. Tu sa prejavuje celistvosť organizmu, čo zodpovedá prírode.

Pohyby sú skombinované na princípe (častí) kruhu, a preto uvoľňujú rôzne stavy napätosti a obnovujú vnútornú a vonkajšiu harmóniu.

Komplex cvičení posilňuje nohy (korene) vďaka úkrokom do strán, otáčaniam chodidiel a prenášaniu váhy z nohy na nohu. Pohyby stehien posilňujú chrbticu a všetky svaly chrbta a nôh, pričom zároveň prostredníctvom pohybov panvy („nohy riadia pás“) masírujú orgány brušnej dutiny.

Posilneniu svalstva chrbta a správnemu držania tela sa pripisuje zvláštny význam, pretože „nesprávna poloha chrbtice rodí všetky choroby“. Čínske popisy sú veľmi poetické, krásny obraz je aj „človek, ktorý cvičí tai chi, spája nebo a zem“. Jeho chrbtica preto musí byť rovná a pevná, inak by nebo neudržal.

2. Bojové umenie

Tai chi chuan je čínske bojové umenie, ktoré sa všeobecne delia na dva smery: mäkká, vnútorná škola(tai chi chuan) a tvrdá, vonkajšia škola (napr. karate, tae kwon do..).

Princípom vnútornej školy je, že optimálna sebaobrana musí byť v súlade s podstatou človeka. Keďže telo sa z veľkej časti skladá z vody, musia sa proti vonkajšej tvrdej sile použiť vlastnosti vody. Tá je poddajná a prispôsobivá, je však schopná v okamihu sa zmeniť na dravý živel, ktorý všetko strháva so sebou.

Tai chi jedným z najstarších bojových umení a je syntézou vnútornej sily s bojovou technikou. Hlavný rozdiel medzi tai chi a ostatnými bojovými umeniami je vo vyvinutí a použití sily. Pre lepšie pochopenie môžeme použiť porovnanie s vonkajšou silou.

 • Sila tai chi je kruhová, skôr odchyľuje, než zastavuje útok. Naopak, vonkajšia sila je štvorcová, útok zastavuje priamym krytom.
 • Sila tai chi je beztvárna. Pri jej použití sa svaly nenapínajú a nestanú sa násilne vzrušenými. U človeka používajúceho vonkajšiu silu sa svaly napnú v príprave na násilný pohyb.
 • Tretí rozdiel je v rýchlosti, čo v tomto kontexte znamená, že je viac sily použitej v kratšom čase. Sila tai chi je ako explózia, zatiaľ čo vonkajšia sila je ako predĺžené tlačenie.
 • Po štvrté, sila tai chi je zaostrenejšia a sústredenejšia ako vonkajšia sila.
 • Piatou charakteristikou sily tai chi je jej „zapustenosť“ a stabilita, pri jej použití sú nohy akoby zakorenené v zemi a z nich vychádza sila. Štýly, ktoré využívajú vonkajšiu silu, ju vytvárajú hlavne z pásu a ramien.
 • Poslednou črtou je, že sila tai chi má schopnosť prenikať za povrch útoku (za hranicu fyzického kontaktu) hlboko do protivníkovho tela.

Skôr, než môžeme správne použiť tai chi chuan v skutočnom zápase, musí čchi riadená mysľou hladko plynúť do každej časti tela. Pri cvičení zostavy pomalým pohybom obieha čchi hladko, účinne a okamžite vytvára potrebnú vnútornú silu – takýmto spôsobom je potrebné trénovať denne aspoň dve hodiny. Druhým predpokladom je intenzívne cvičenie tui shou – pretláčania rúk. Aj pri takomto intenzívnom tréningu by trvalo minimálne 10 rokov, kým by bol cvičiaci pripravený na zápas.

3. Meditácia

Najvyšším cieľom tai chi chuan ako zdravotného cvičenia je hlboká meditácia v pohybe a neprerušovaný, plynulý tok energie.

Na dosiahnutie tohto stavu sa musí naplniť ďalší z princípov tai chi a tým je voľnosť tela a ducha. Každá negatívna myšlienka bráni správnemu vykonaniu pohybu, kazí ho a spomaľuje pohyb tela a blokuje prúdenie čchi – vnútornej energie. Emócie ako strach, hnev či nedôvera vo vlastné schopnosti pôsobia, akoby sme chceli jazdiť autom so zatiahnutou ručnou brzdou. Ak uvoľníme telo a myseľ, umožníme energii voľne plynúť a podporovať naše pohyby. Pod uvoľnenosťou sa nemyslí ochabnutosť, myseľ je pozorná a umožňuje nám reagovať na podnety z okolia.

Tai chi chuan vidí ideál v rovnováhe síl jin a jang a v hľadaní strednej cesty. Preto človek potrebuje nájsť svoj vlastný stred. Fyzicky je to spodný dantien (miesto na dva prsty pod pupkom). Pri dostatočnom uvoľnení a rozcvičení sem prechádza energia z hornej časti tela. Človek tak prejde zo stavu preťaženého intelektu do stavu vnútorného pokoja, čím sa zmenšuje jeho závislosť na vonkajších okolnostiach a otvára sa mu nový pohľad na svet.

Pohyby tai chi sú smerované tak, aby spodný dantien neustále posilňovali. Pri nádychu prebieha proces jin, ktorú slúži na nazbieranie a uvoľnenie čchi a na vykonávanie pohybu smerovaného do vnútra. Pri výdychu prebieha proces jang, ktorý slúži na mobilizáciu a vyslanie čchi a vykonanie pohybu smerovaného von.

Koncentrácia na cvičenie posilňuje duševné sily. Cieľom cvičenia je prelomiť kruh jin a jang a dosiahnuť nedeliteľnú jednotu tai chi.

Otázku „Prečo cvičiť?“ teda môžeme zhrnúť do týchto bodov:

Tai chi podporuje

 • Dýchanie
 • Uvoľnenie (vedomé)
 • Koordinácia pohybov
 • Vnútorná energia (revitalizácia a regenerácia organizmu)
 • Duchovný rozvoj (vnútorný pokoj, celistvosť)

Okrem zdravotných účinkov a bojovej sily tai chi je jednou z najväčších radostí pri učení sa tomuto umeniu to, že jeho hĺbka nemá konca. To znamená, že cvičenci tai chi stoja pred nekončiacou výzvou zdokonaľovať svoje umenie.

Ako v mnohých oblastiach života aj tu platí, že koľko do tai chi vložíte, toľko si z neho odnesiete.

Tai chi spája princípy jin a jang. Čo alebo koho spája TAI CHI CENTRUM sa dočítate tu >>>.

Anna Ďarmati
Svoju tvorivú energiu, svoje nadšenie aj poslanie som našla v tai chi. Stalo sa mojou cestou - preto som aj svoj prístup nazvala Tai chi ako životný štýl. Na svojich hodinách aj online ukazujem, ako pracovať na svojej rovnováhe (fyzickej aj duševnej), na harmónii, uvoľnení…, ako chápať a zvládať sily, ktoré na nás tlačia (v rodine, vo vzťahoch, v práci), a to prostredníctvom vyladeného pohybu, dýchania a dobrého zarovnania tela.

Na ceste k sebe a k svojej ženskej sile sprevádzam ženy v online kurze Tai chi pre ženy.
5 cvikov, ktoré vám rozprúdia a zharmonizujú energiu nájdete vo video-kurze 5 (tai chi) rituálov.

Som autorkou rozprávkovej knihy Tajomstvo ríše draka , ktorej príbehy sú inšpirované múdrosťou tai chi. Knižka už má aj svoju audioverziu a je preložená aj do českého jazyka. Milým doplnkom k nej sú Dračie kartičky. Na základe detského tai chi a rozprávok som pripravila projekt Hravým tai chi k emocionálnej rovnováhe detí pre učiteľov ZŠ a MŠ a pripravujem jeho akreditáciu na ministerstve školstva.