Životný cyklus z pohľadu 5 elementov

Tai chi je (pre mňa) nádherné tým, že “jeho hĺbka nemá konca”.

Na medzinárodnom tai chi festivale v Istanbule som sa zúčastnila niekoľkých inšpiratívnych prednášok, ktoré mi opäť ponúkli celkom nové uhly pohľadu na veci zdanlivo už známe.

Jednou z nich bola aj “Životný cyklus z pohľadu 5 elementov”.

Teórii piatich elementov / prvkov / premien energie sa už dlhší čas venujem, a to z rôznych hľadísk. Ale až na tejto prednáške som sa zoznámila so širšími súvislosťami vo vzťahu k nášmu životnému cyklu.

Známy pentagram charakterizujúci 5 elementov a vzťahy medzi nimi. Tento je z knihy Tao cesta ku zdraviu od Zuny Vesan Kozánkovej.

Tieto informácie ma tak oslovili, že v tom určite budem pátrať ďalej 🙂. A s tým, čo viem teraz, sa chcem podeliť aj s vami.

Základný rámec, v ktorom sa budeme hýbať, je tento:

Drevo –> Oheň –> Zem –> Kov –> Voda

Detstvo –> Adolescencia –> Dospelosť –> Stredný vek –> Staroba

DETSTVO / element DREVO

Moja dcéra Johanka je aj vo feng shui charakteristike drevo. My zvyšní štyria sme všetci zem. Johanka prišla, aby nám to našej zabehnutej harmónie vniesla nové impulzy. Všetci vďaka nej rastieme.

Element drevo predstavuje rast, živel náležiaci tejto fáze je vietor a emócia je hnev.

Je zjavné, že je to búrlivé obdobie nášho života. Hnev je však pre dieťa veľmi dôležitá emócia, jej evolučný význam je udržať ho nažive.

Ak nedáme dieťaťu priestor bezpečne svoj hnev prežívať, nespracovaná emócia sa v deštruktívnej podobe vráti v neskorších fázach: v adolescencii, ktorej hlavný prejav je experimentovanie a v dospelosti, kde je našou úlohou nájsť svoj stred (povieme si o nich v ďalších častiach).

Emócia, ktorá kompenzuje hnev, je láskavosť. Je veľmi prospešné, keď dospelí dokážu reagovať na hnev dieťaťa láskavosťou, čím ho zároveň tejto emócii učia.

Z pohľadu čínskej medicíny a cyklu 5 elementov nie je žiadna emócia len pozitívna alebo len negatívna; a je dobré nazerať na ňu z pohľadu toho, čím nám môže byť nápomocná.

Pre úspešné zvládnutie nášho života vo všetkých jeho fázach je obdobie detstva / elementu dreva / emócie hnev kľúčové.

Ako to máte s hnevom vy? Mali ste možnosť prejaviť ho ako deti?

ADOLESCENCIA / element OHEŇ

Áno, na fotke som ja, mám 14 a som prvý raz zamilovaná :)

Toto obdobie života prirovnávame z ročných období k letu. Emócia je radosť, entuziazmus; akcia je rast, expanzia. Orgánmi elementu oheň sú srdce a tenké črevo – jeho úlohou je vstrebávanie, z pohľadu životného cyklu je to vstrebávanie skúseností.

Mladí, dospievajúci ľudia chcú všetko skúšať, hormóny pracujú, prebúdza sa sexualita, prichádzajú tzv. „letné lásky“.

Ak v predošlom období, v elemente dreva, nebolo deťom umožnené spoznávať a prežívať svoj hnev, môže sa nekontrolovane prejaviť v tejto fáze a entuziazmus a chuť skúšať nové veci môžu zájsť za hranicu toho, čo je zdravé.

Na druhej strane, ak v elemente ohňa nedáme dospievajúcim priestor rásť, skúšať, spoznávať…, môžu mať neskôr už ako dospelí problém nájsť „svoj stred“ a odpovede na otázky „kto som a čo tu robím“.

DOSPELOSŤ / element ZEM

Mám 40 rokov, a teda som presne predstaviteľ zrelého veku. Navyše ma element Zem všade sprevádza – som kozorožec (zemské znamenie) a v čínskom horoskope kôň. Zemský, samozrejme :)

Na prednáške som sa tiež dozvedela, že pôvodne sa pracovalo len so 4 prvkami, 4 živlami: drevo, oheň, kov a voda, ktoré reprezentujú aj 4 smery (vpred, vzad, vľavo, vpravo) a 4 svetové strany. Až neskôr vznikla potreba pridať k týmto polaritám stred. A stred je reprezentovaný zemou; v rámci života je stredom obdobie dospelosti.

V tomto období by sme mali nájsť odpoveď na otázku „kto som?“, je to čas cítiť svoje korene / ukotvenie / uzemnenie / svoj stred. Čas dôvery a sebadôvery. Ak toto nachádzame, cítime sa bezpečne. V opačnom prípade stále balancujeme v snahe nájsť rovnovážny stav a niekedy to môže viesť k uchýleniu sa k nejakej vonkajšej autorite či filozofii, ktorá nám sľubuje nájsť harmóniu.

Akcia pre toto obdobie je dozrievanie. Aj v našom jazyku používame spojenie „zrelý vek“.

Emóciou je empatia. Ako som sa zmienila už v elemente Drevo, na žiadnu emóciu nemôžeme nazerať len ako na pozitívnu či len ako na negatívnu.

Empatiu všeobecne chápeme ako kladnú. Čo myslíte, aký negatívny vplyv konkrétne vo fáze Zeme / Stredu môže mať?

Empatia je schopnosť vcítiť sa do pocitov a prežívania druhého. Tým nás ale dostáva preč z nášho stredu – teda ak nemáme tú vzácnu schopnosť nájsť tú správnu mieru a venovať sebe rovnakú pozornosť ako druhým 🙂.

Prílišné zaoberanie sa tým, ako to majú iní, vedie často k nadmernému cykleniu sa v myšlienkach, k tzv. „slezinovému rozjímaniu“ – to je totiž niečo, čo slezine veľmi škodí.

Slezina, žalúdok a pankreas sú orgány elementu Zem.

STREDNÝ VEK / element KOV

Skúšať veci, ktoré sme ešte neskúsili…

Aj keď v kole roka je toto obdobie jeseňou, v živote to pre mnohých býva „druhá jar“ – silné nutkanie ešte skúsiť veci, ktoré sme doteraz neskúsili (k tomu tá ilustračná foto, inak praktické skúsenosti z tejto fázy ma ešte len čakajú 😁). Nové začiatky, odvaha experimentovať sa však ľahko vyklonia z rovnováhy – na fyzickej úrovni to býva hrudník príliš vyklenutý von, akoby nás niečo ťahalo vpred.

Protipólom / druhou formou je telo schúlené do seba, ktoré akoby sa scvrkávalo pod ťarchou smútku a úzkostí.

Smútok je emóciou elementu Kov. Otázky „Čo tu robím?“, „Čo mám dosiahnuť?“ prichádzajú, ak sme v elemente Zem nenašli svoj stred.

S jeseňou súvisí zber (úrody), takže metaforicky aj prakticky „žneme, čo sme v predošlých obdobiach zasiali“. Ak je táto fáza vyladená a v harmónii, prináša mnoho uspokojenia.

STAROBA / element VODA

Na obrázku sú moji milovaní starí rodičia s ich svadobnou fotkou. V láske a úcte prežili spolu 70 rokov a svoju múdrosť odovzdávali vnúčatám i pravnúčatám.

Sever, chlad, strach. To sú charakteristiky tohto obdobia.

Strach je existenčný, z blížiacej sa smrti. To, čo túto emóciu môže kompenzovať, je (životná) múdrosť – čím lepšie sme prešli predchádzajúcimi obdobiami, tým menší je strach. (Strach je vždy informácia, že máme niečo zmeniť.)

Múdrosť starých ľudí bola odovzdávaná ďalším generáciám (čo sa teraz už deje málo, keďže rodiny rôznych generácií nebývajú spolu v dome), a týmto spôsobom životný cyklus pokračoval ďalej – staroba prechádzala do detstva na novej úrovni prostredníctvom vnúčat.

Voda (staroba) polieva mladé drevo (detstvo), aby rástlo. Nie všetci starí ľudia však vedia vychádzať s deťmi. Niektorých detská živelná energia ruší a stránia sa ich – vtedy voda drevo nevyživuje.
Niektorí, naopak, chcú dať vnúčatám všetko, čo oni nemali, resp. čo nemohli / nevedeli dať svojim deťom – vtedy voda zalieva drevo až príliš a drevu to neprospieva.
Múdrosť staroby vie dávať primerane.

Orgánmi fázy voda sú obličky. Medzi ostatnými orgánmi 5 elementov (pečeň a žlčník; srdce a tenké črevo; žalúdok a slezina; pľúca a hrubé črevo) je to jediný párový orgán, a teda sú obličky jediné, ktoré sú jin aj jang súčasne. (Nahrávku posilňovacieho cvičenia na obličky nájdete na stránke medzi videami >>>.)

Mne sa jednotlivé obrazy veľmi páčia:

Drevo, ktoré plné novej, sviežej energie raší zo zeme a derie sa hore, s prirodzenou “agresivitou” vytláča všetko, čo mu stojí v ceste, aby mohlo rásť a rozvíjať sa.

Oheň, vášnivý, spaľujúci, skúmajúci, šíriaci sa všade, kam sa dá.

Zem prinášajúca stabilitu, korene, precítenie svojho stredu. Zem pod našimi nohami, naše korene.

Kov – ten, ktorý žne úrodu, alebo ako nôž režúci do živého, ak nenachádzame odpovede na svoje životné otázky.

Voda, ktorá má potenciál vyživovať ďalšie generácie a ktorá múdro odplavuje všetko, čo už nie je podstatné.

Našli ste v jednotlivých elementoch niečo zaujímavé pre seba?

V mojom okolí som sa najčastejšie stretla s reakciami, že im v detstve nebolo prežívanie hnevu umožnené. U seba si to až tak nepamätám, ale viem, že v období adolescencie bol môj oheň poriadne tlmený rodičovským strachom. S hľadaním svojho stredu som potom mala trochu problém a musela som tú fázu skúšania dobehnúť ☺️.

Napíšte mi, ako je to u vás, možno z toho bude ďalší článok 🙂

Anna Ďarmati
Svoju tvorivú energiu, svoje nadšenie aj poslanie som našla v tai chi. Stalo sa mojou cestou - preto som aj svoj prístup nazvala Tai chi ako životný štýl. Na svojich hodinách aj online ukazujem, ako pracovať na svojej rovnováhe (fyzickej aj duševnej), na harmónii, uvoľnení…, ako chápať a zvládať sily, ktoré na nás tlačia (v rodine, vo vzťahoch, v práci), a to prostredníctvom vyladeného pohybu, dýchania a dobrého zarovnania tela.

Na ceste k sebe a k svojej ženskej sile sprevádzam ženy v online kurze Tai chi pre ženy.
5 cvikov, ktoré vám rozprúdia a zharmonizujú energiu nájdete vo video-kurze 5 (tai chi) rituálov.

Som autorkou rozprávkovej knihy Tajomstvo ríše draka , ktorej príbehy sú inšpirované múdrosťou tai chi. Knižka už má aj svoju audioverziu a je preložená aj do českého jazyka. Milým doplnkom k nej sú Dračie kartičky. Na základe detského tai chi a rozprávok som pripravila projekt Hravým tai chi k emocionálnej rovnováhe detí pre učiteľov ZŠ a MŠ a pripravujem jeho akreditáciu na ministerstve školstva.