Stať sa vnímavým – to stačí. Rozhovor s Paulom Renallom.

To, že som “našla” Paula, považujem za odmenu za svoju vytrvalú cestu v štúdiu tai chi. V čase, keď mi chýbalo priame vedenie v cvičení, som o tai chi aspoň veľa čítala a v jednej českej knihe o Cheng Man-ch’ingovi som našla odkaz na Paulovu pražskú školu. Hneď som mu napísala, pozvala ho na seminár k sebe do Tai chi centra a odvtedy (jar 2011) ho považujem za svojho vzácneho učiteľa.

Pýtala som sa Paula Renalla a vám ponúkam ďalšie čítanie z kategórie Rozhovory. Inšpiratívnym ľuďom z môjho tai chi sveta kladiem tieto tri otázky:

1. Akú radu by si dal tým (ženám), ktorí (ktoré) nemajú a možno ani nebudú mať čas a možnosť stráviť intenzívny čas s majstrom / učiteľom tai chi: čo by malo byť to, čo budú robiť pre seba a svoje tai chi každý deň, aj keby to malo byť len 10-15 minút?

Závisí to od niekoľkých vecí: prečo študent / študentka cvičí tai chi a čo od neho čaká? A tiež – koľko skúseností už má?

Niektorí študenti túžia naučiť sa čím viac, napredovať, zatiaľ čo iní chcú len základnú platformu, aby sa dokázali uvoľniť a zbaviť stresu. Je potrebné, aby cvičiaci vedeli, čo je ten ich cieľ – to im pomôže pochopiť, akou cestou ho dosiahnuť.

Zoberme si ako príklad študenta, ktorý hľadá uvoľnenie a súčasne sa chce zlepšovať. Tu by som odporúčal cvičiť 10 minút niečo z toho, čo už celkom dobre ovláda: časť formy, relaxačné cvičenia, státie (stromu). A neuvažovať pri tom príliš, len relaxovať a mať z toho radosť. A zakončiť to pár minútami nácviku jednotlivých pozícií, čo znamená opakovane pracovať na malom kúsku formy alebo relaxačného cvičenia. Toto je priestor zlepšovať vašu prax, sústrediť sa na konkrétny prvok a opakovať ho – či už pri individuálnom cvičení alebo pri precvičovaní toho, čo ste prebrali na lekcii.

Ale možno ešte dôležitejšie je skúsiť nájsť tai chi v našom každodennom živote. Aké mám držanie tela, keď pracujem na počítači? Ako mám rozloženú váhu, keď čakám na autobus? Prečo reagujem tak prudko na konkrétnu osobu? Stať sa vnímavým, bdelým – to stačí. Potom akonáhle spozorujeme, že robíme niečo nezdravé, zmena nastane prirodzene.

2. Vidíš rozdiel v tom, ako učiť tai chi ženy a ako mužov?

Pre cvičenie tai chi je nevyhnutná určitá úroveň vnímavosti. Študent by mal byť schopný rozlíšiť, kedy sa cíti pohodlne a kedy nie. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu cíti nepohodlne, mal by prestať s tým, čo práve robí; analyzovať, prečo to tak je a (dúfajme) prehĺbiť úroveň vnímania seba.

Keďže neučím tai chi súťaživým spôsobom, nie je veľký rozdiel v mojom učení mužov a žien. Tai chi je rovnováha medzi energiami Jin a Jang. Každý v sebe má obe tieto energie a tai chi nám môže pomôcť porozumieť spôsobom, ako ich harmonizovať, aby sme sa stali vyrovnanejším človekom.

3. Ktorá je tá vec z tai chi, ktorá je pre teba NAJ a čo vďaka tomu máš / získavaš?

Moje benefity z tai chi sa v priebehu rokov menili. Momentálne by som povedal, že je to “pokoj a naplnenie” (v angl. originali “a calmness and a fullness”).

(Fotky sú prebraté s Paulovým súhlasom z jeho stránky www.thetaijischool.com.)


Zaujala vás rovnováha medzi silami Jin a Jang? Nech sa páči, viac sa dočítate tu >>>

Anna Ďarmati
Svoju tvorivú energiu, svoje nadšenie aj poslanie som našla v tai chi. Stalo sa mojou cestou - preto som aj svoj prístup nazvala Tai chi ako životný štýl. Na svojich hodinách aj online ukazujem, ako pracovať na svojej rovnováhe (fyzickej aj duševnej), na harmónii, uvoľnení…, ako chápať a zvládať sily, ktoré na nás tlačia (v rodine, vo vzťahoch, v práci), a to prostredníctvom vyladeného pohybu, dýchania a dobrého zarovnania tela.

Na ceste k sebe a k svojej ženskej sile sprevádzam ženy v online kurze Tai chi pre ženy.
5 cvikov, ktoré vám rozprúdia a zharmonizujú energiu nájdete vo video-kurze 5 (tai chi) rituálov.

Som autorkou rozprávkovej knihy Tajomstvo ríše draka , ktorej príbehy sú inšpirované múdrosťou tai chi. Knižka už má aj svoju audioverziu a je preložená aj do českého jazyka. Milým doplnkom k nej sú Dračie kartičky. Na základe detského tai chi a rozprávok som pripravila projekt Hravým tai chi k emocionálnej rovnováhe detí pre učiteľov ZŠ a MŠ a pripravujem jeho akreditáciu na ministerstve školstva.