Jesenná výzva

Ako hore, tak aj dole - fotka k jesennej vyzve

Dnes je pekný dátum, 09.09. a je nov. Zajtra začne mesiac rásť a s ním môže rásť aj sila, ktorú dáme svojim zámerom. Zdá sa mi to byť vhodná chvíľa na vyhlásenie jesennej výzvy 🙂:

Trochu nečakane, bude to (čiastočne) fotografická výzva. Nepôjde však o kvalitu fotiek, ale len o záber - a to taký, ktorý vystihne niektorý z “tai chi classics” výrokov (v preklade niečo ako tai chi múdrosti, v ktorých sú zachytené hlboké princípy).

Dávam vám ich sem niekoľko a priebežne si ich aj budeme vysvetlovať:

* Ak je tam hore, musí tam byť dole. Ak je tam vpred, musí tam byť vzad. Ak je tam vľavo, musí tam byť vpravo. 

* Keď sa vonkajšok otvára, vnútro uchováva. Keď sa vonkajšok zatvára, vnútro sa vyprázdňuje. 

* Udržiavaj plynulosť bez prerušovania. 

* V pokoji je pohyb a v pohybe je klesanie. 

* Upokoj myseľ, uvoľni telo a udrž si vedomie svojho tela. 

Nechajte tieto myšlienky v sebe pôsobiť a uvidíme, aké obrazy si pritiahnu. Môžete mi ich posielať mailom na anna@taichicentrum.sk alebo sa pridať do uzavretej skupiny TAI CHI CENTRUM a pridať ich k tejto výzve tam.

Jesenná výzva potrvá do konca októbra. Potom z fotiek vyberiem tri víťazné a výhercovia získaju tai chi online kurz zdarma. 

Ako príklad uvádzam (zdieľanú) fotku k prvému princípu - Ak je tam hore, musí tam byť dole. 

(Krásny je aj jej popis: jeseň je čas pre znovuzrodenie našich duší. Pre naše korene, aby rástli hlbšie do zeme. A pre naše mysle, aby dosiahli až nad oblaky. Čas rásť a urobiť prvý nádych mimo našej komfortnej zóny. 

Nie je to ľahká úloha, ale prave preto je to výzva 😉

Teším sa na vaše fotky :)