Kurzy a workshopy

"Žiaci, ktorí sa rozhodnú brať štúdium tai chi vážne, si postupne začínajú všímať, ako sa pomaly mení ich osobnosť. Vďaka uvoľneniu sú otvorenejší voči ľuďom a situáciám, zmenšili sa ich obavy a úzkosti a sú menej zahľadení do seba.

Narastajúca integrita či celistvosť v cvičení sa prejavuje v "umiernenom" správaní. Žiak tai chi tak ľahko nespanikári a nezačne bezhlavo riskovať. Integrita a celistvosť osobnosti prehlbuje tiež zmysel pre zodpovednosť a znižuje tendenciu zvádzať zodpovednosť na vonkajšie okolnosti alebo ostatných zúčastnených."

profesor Čeng Man-Čching

Tai chi pre ženy

TAI CHI PRE ŽENY - sila v jemnosti, harmónia v pohybe

Kurz ponúka ženám / matkám tie najdôležitejšie tai chi princípy v príjemnej relaxačnej forme (pre deti zabezpečíme opatrovanie a aktivity). 

Tanec s vejárom

Tanec s vejárom sa teší v Číne dlhej tradícii, tomuto umeniu sa tam učia ženy aj muži. Dnes slúži ako prostriedok vyjadrenia individuálnej energie nádherným, ladným spôsobom.

Tai chi kurzy pre dospelých

Tai chi môžeme spoznávať na niekoľkých úrovniach:
1. ako starostlivosť o zdravie,
2. ako prepracovaný spôsob sebaobrany,
3. ako cestu k sebapoznaniu a pokojnej mysli.

Tai chi pre deti

Tai chi pre deti je nesúťažná a hravá forma pohybu, ktorá ruka v ruke rozvíja telo i myseľ. Učí deti správnemu držaniu tela, posilňuje chrbticu a svalstvo, harmonizuje ľavú a pravú hemisféru a „nenápadne“ ich vedie k vnútornej disciplíne.

Forma plynúcej vody

Flow form je zostava, ktorú sa naučíte rýchlo a ľahko. Nesústredíme sa pri nej na detaily, takže je jednoduché udržať plynulý tok pohybu. 

Pomáha budovať rovnováhu a vnímanie svojho stredu. 

Video-kurz:

5 krátkych, jednoduchých cvikov, ktoré vás nasmerujú na cestu harmónie vo vnútri tela, medzi telom a mysľou a medzi vami a okolitým svetom.